Aktualności

Komunikat KE – prawa pasażera w kontekście epidemii

Biorąc pod uwagę sytuację, w jakiej znalazła się Europa w związku z epidemią Covid-19, Komisja Europejska uznała, że pomocne będzie wyjaśnienie w tym kontekście praw przysługujących pasażerom podróżującym samolotem, koleją, autobusem i autokarem lub statkiem, jak również odpowiednich obowiązków spoczywających na przewoźnikach. W tym celu opublikowała wytyczne interpretacyjne do czterech rozporządzeń unijnych dotyczących praw pasażerów: zobacz Komunikat Komisji Europejskiej z 18.03.2020. · 25 marca 2020 · 11:57