Aktualności

Handel elektroniczny i pozasądowe procedury dochodzenia roszczeń. Konferencja 13 czerwca 2005 r. w Kehl (Niemcy)

Warto przypomnieć, że wg ustaleń eCardu – centrum autoryzującego transakcje – 30 proc polskich internautów deklaruje chęć zakupów on-line. Jednocześnie raport dotyczący e-commerce, opublikowany na jesieni ubiegłego roku przez UOKiK wykazał, że na 203 zbadane polskie witryny handlowe tylko 25 podaje dane teleadresowe sprzedawcy i tylko połowa informuje o prawie do odstąpienia wymaganym w transakcjach zawieranych na odległość.

Jak zapewnić zaufanie do handlu elektronicznego? Czy każdy może kupować bezpiecznie? Gdzie użytkownik Internetu może się odwołać kiedy pojawiają się problemy? Czy pozasądowe, polubowne metody rozstrzygania sporów mogą stanowić właściwą odpowiedź i zapewnić, przy uwzględnieniu specyfiki handlu elektronicznego, warunki takie jak szybkość, łatwość i prostotę w dochodzeniu konsumenckich reklamacji, roszczeń? Co zrobić aby przedsiębiorca i konsument nie byli skazani na postępowania przed sądem? – Konferencja stała się okazją do refleksji i debaty na temat roli polubownych metod rozstrzygania sporów w handlu elektronicznym.

Forum zostało zorganizowane dnia 13 czerwca 2005 r. w Kehl we współpracy Europejskich Centrów Konsumenckich we Francji i Niemczech, niemieckiego punktu kontaktowego dla handlu elektronicznego oraz konsumenckiego centrum Euro-Info w Kehl (Niemcy).

W konferencji wzięli udział eksperci z Komisji Europejskiej, zainteresowanych organów administracji z państw członkowskich UE, Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), przedstawiciele przedsiębiorców działających on-line (mi.in. eBay), stowarzyszeń konsumenckich. Szczególnie istotny był udział instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów – zwłaszcza internet-ombudsmanów z Austrii i Niemiec, a także Mediatora ds. Sieci we Francji i Infomediatora z Węgier jak również przedstawicielki Doradcy Internetowego we Włoszech.

W spotkaniu uczestniczyła delegacja polska, złożona z przedstawicieli Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Warszawie oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zaangażowanych w prace nad powołaniem instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich on-line w Polsce.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Handel elektroniczny i pozasądowe procedury dochodzenia roszczeń. Konferencja 13 czerwca 2005 r. w Kehl (Niemcy)

Warto przypomnieć, że wg ustaleń eCardu – centrum autoryzującego transakcje – 30 proc polskich internautów deklaruje chęć zakupów on-line. Jednocześnie raport dotyczący e-commerce, opublikowany na jesieni ubiegłego roku przez UOKiK wykazał, że na 203 zbadane polskie witryny handlowe tylko 25 podaje dane teleadresowe sprzedawcy i tylko połowa informuje o prawie do odstąpienia wymaganym w transakcjach zawieranych na odległość.

Jak zapewnić zaufanie do handlu elektronicznego? Czy każdy może kupować bezpiecznie? Gdzie użytkownik Internetu może się odwołać kiedy pojawiają się problemy? Czy pozasądowe, polubowne metody rozstrzygania sporów mogą stanowić właściwą odpowiedź i zapewnić, przy uwzględnieniu specyfiki handlu elektronicznego, warunki takie jak szybkość, łatwość i prostotę w dochodzeniu konsumenckich reklamacji, roszczeń? Co zrobić aby przedsiębiorca i konsument nie byli skazani na postępowania przed sądem? – Konferencja stała się okazją do refleksji i debaty na temat roli polubownych metod rozstrzygania sporów w handlu elektronicznym.

Forum zostało zorganizowane dnia 13 czerwca 2005 r. w Kehl we współpracy Europejskich Centrów Konsumenckich we Francji i Niemczech, niemieckiego punktu kontaktowego dla handlu elektronicznego oraz konsumenckiego centrum Euro-Info w Kehl (Niemcy).

W konferencji wzięli udział eksperci z Komisji Europejskiej, zainteresowanych organów administracji z państw członkowskich UE, Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), przedstawiciele przedsiębiorców działających on-line (mi.in. eBay), stowarzyszeń konsumenckich. Szczególnie istotny był udział instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów – zwłaszcza internet-ombudsmanów z Austrii i Niemiec, a także Mediatora ds. Sieci we Francji i Infomediatora z Węgier jak również przedstawicielki Doradcy Internetowego we Włoszech.

W spotkaniu uczestniczyła delegacja polska, złożona z przedstawicieli Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Warszawie oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – zaangażowanych w prace nad powołaniem instytucji pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich on-line w Polsce.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25