Aktualności

Europejskie Centrum Konsumenckie serdecznie zaprasza na konferencję

Program

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Powitanie i otwarcie – Jarosław Król, Wiceprezes UOKiK i Aleksandra Olczak, Dyrektor ECK

 

Część I. Zakupy transgraniczne – skuteczność instrumentów ochrony przewidzianych przez UE

 

10.15 – 10.55 Prezentacja procedur ADR (Alternative Dispute Resolution) dla wybranych krajów europejskich – Carole Bell, ekspert ds. europejskich ADR

10.55 – 11:15 Działalność sieci Europejskich Centrów Konsumenckich jako clearing house’ów – Małgorzata Furmańska, ECK Polska

11:15 – 11:30 Przerwa na kawę

11.30 – 12.10 ADR – skuteczne narzędzie rozpatrywania sporów transgranicznych – Tamara Gabriel, ekspert ds. ADR, Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen (Ministerstwo Bezpieczeństwa Socjalnego, Populacji i Ochrony Konsumentów)

12.10 – 12.30 Transgraniczne aspekty Rozporządzenia 2006/2004 – nowe zadania UOKIK – Justyna Kurek, Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa

 

Część II. Czy system ADR ułatwia rozwiązywanie spraw transgranicznych? – Prezentacja wybranych rozwiązań dla istotnych obszarów obrotu konsumenckiego.

 

13.30 – 13.45 Wprowadzenie – Piotr Stańczak, specjalista ds. ADR, ECK Polska

13.45 – 14.20 ADR dla usług transportowych – Anke Lobmeyer, Kierownik Projektu Schlichtungsstelle Mobilität (Pozasądowe rozstrzyganie sporów usług transportowych)

14.20 – 14.40 Zakupy on-line – pozasądowe rozwiązywanie sporów w ramach systemów certyfikacji i samoregulacji na płaszczy�nie europejskiej – Zbyszko Krojenka, Kierownik Jednostki CertyfikującejEuro-Label w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania

14.40 – 15.00 Przerwa na kawę

15.00 – 15.30 Obsługa sporów transgranicznych w Polce – Heronim Ostrowski, Przewodniczący Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie

15.30 – 16.00 Zakończenie konferencji – wnioski końcowe i dyskusja

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Europejskie Centrum Konsumenckie serdecznie zaprasza na konferencję

Program

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Powitanie i otwarcie – Jarosław Król, Wiceprezes UOKiK i Aleksandra Olczak, Dyrektor ECK

 

Część I. Zakupy transgraniczne – skuteczność instrumentów ochrony przewidzianych przez UE

 

10.15 – 10.55 Prezentacja procedur ADR (Alternative Dispute Resolution) dla wybranych krajów europejskich – Carole Bell, ekspert ds. europejskich ADR

10.55 – 11:15 Działalność sieci Europejskich Centrów Konsumenckich jako clearing house’ów – Małgorzata Furmańska, ECK Polska

11:15 – 11:30 Przerwa na kawę

11.30 – 12.10 ADR – skuteczne narzędzie rozpatrywania sporów transgranicznych – Tamara Gabriel, ekspert ds. ADR, Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen (Ministerstwo Bezpieczeństwa Socjalnego, Populacji i Ochrony Konsumentów)

12.10 – 12.30 Transgraniczne aspekty Rozporządzenia 2006/2004 – nowe zadania UOKIK – Justyna Kurek, Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa

 

Część II. Czy system ADR ułatwia rozwiązywanie spraw transgranicznych? – Prezentacja wybranych rozwiązań dla istotnych obszarów obrotu konsumenckiego.

 

13.30 – 13.45 Wprowadzenie – Piotr Stańczak, specjalista ds. ADR, ECK Polska

13.45 – 14.20 ADR dla usług transportowych – Anke Lobmeyer, Kierownik Projektu Schlichtungsstelle Mobilität (Pozasądowe rozstrzyganie sporów usług transportowych)

14.20 – 14.40 Zakupy on-line – pozasądowe rozwiązywanie sporów w ramach systemów certyfikacji i samoregulacji na płaszczy�nie europejskiej – Zbyszko Krojenka, Kierownik Jednostki CertyfikującejEuro-Label w Polsce – Instytut Logistyki i Magazynowania

14.40 – 15.00 Przerwa na kawę

15.00 – 15.30 Obsługa sporów transgranicznych w Polce – Heronim Ostrowski, Przewodniczący Polubownego Sądu Konsumenckiego w Warszawie

15.30 – 16.00 Zakończenie konferencji – wnioski końcowe i dyskusja

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25